Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując obowiązek wynikający z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako “RODO”) poniżej wskazujemy, na jakich zasadach przetwarzane są Państwa dane osobowe.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym jak będą one przetwarzane , jest ASBUD s.j. Gronów 9c, 66-220 Łagów

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

W ramach naszej działalności przetwarzamy dane osobowe:

 1. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ASBUD s.j. jako administratora danych tj. w celu świadczenia usług sprzedaży materiałów budowlanych, usług pśrednictwa w obrocie nieruchomościami , usług deweloperskich (art.6 ust.1 lit.b i f RODO),

 2. w celu wykonywania umów zawieranych przez Spółkę z kontrahentami, w celu współpracy
  z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z ASBUD s.j. (art.6 ust.1 lit.b RODO),

 3. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z ASBUD s.j. (odpowiednio: art.6 ust.1 lit.c oraz art.6 ust.1 lit.a RODO),

 4. wypełniając obowiązki prawne ciążące na ASBUD s.j. (art.6 ust.1 lit.c RODO),

 5. jeśli poprosimy Państwa o zgodę na przetwarzanie danych osobowych – w celu wskazanym przy proszeniu o taką zgodę (art.6 ust.1 lit.a RODO).

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępniania danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt z Państwem lub wykonanie usługi. Z kolei w zakresie danych osobowych co do których poprosimy Państwa o zgodę – ich podanie będzie w pełni dobrowolne i uzależnione od Państwa uznania.

Komu przekazujemy dane osobowe?

Odbiorcami Państwa danych osobowych, czyli podmiotami, którym możemy udostępnić Państwa dane ,mogą być (a) podmioty współpracujące z nami i wspierające ASBUD s.j. w zapewnieniu jej funkcjonowania (tzw.procesorzy, którzy będą przetwarzać dane osobowe w celach wyznaczonych przez nas oraz (b) inni administratorzy , którym- w określonych sytuacjach – możemy udostępnić Państwa dane osobowe. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być zatem podmioty, które dostarczają oprogramowanie niezbędne do przetwarzania danych oraz systemy chmurowe, w których przechowywane są dane, zapewniają usługi informatyczne, telekomunikacyjne, prawne, ubezpieczniowe, konsultingowe, audytorskie , pocztowe czy kurierskie oraz podmioty przy współpracy z którymi realizujemy usługi dla Państwa
tj.: podmioty udzielające kredyty, dostawcy towarów i usług.

Gdzie przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe nie będą przez nas przekazywane poza teren Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio:

 1. do czasu zrealizowania prawne uzasadnionych interesów ASBUD s.j. jako administratora danych,

 2. do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych,

 3. do upływu czasu, w którym ASBUD s.j. jest prawnie zobowiązany do kontynuwania przetwarzania
  (w szczególności przechowywania) danych osobowych,

 4. do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych,

 5. do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli odbywa się ono wyłacznie na podstawie udzielonej zgody.

Jakie prawa Państwu przysługują?

Zapewniamy realizację Państwa praw wynikających z RODO- na zasadach określonych w RODO przysługuje Państwu : prawo dostępu do danych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo wnisienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie (cofnięcie takie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Wszystkie wskazane prawa możecie Państwo zrealizować dostarczając nam pisemne żądanie lub kontaktując się z nami mailowo pod adresem .

Macie Państwo taże prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie, że przetwarzając Państwa dane osobowe ASBUD s.j. narusza przepisy RODO, organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych

– umowy-

1. Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym jak będą one przetwarzane jest ASBUD spółka jawna Gronów 9c, 66-220 Łagów.

W ramach naszej działalności przetwarzamy dane osobowe:

 1. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ASBUD s.j. jako administratora danych tj. w celu świadczenia usług sprzedaży materiałów budowlanych, usług pśrednictwa w obrocie nieruchomościami, usług deweloperskich (art.6 ust.1 lit.f RODO),

 2. w celu wykonywania umów zawieranych przez Spółkę z kontrahentami, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z ASBUD s.j. (art.6 ust.1 lit.b RODO),

 3. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z ASBUD s.j. (odpowiednio: art.6 ust.1 lit.c oraz art.6 ust.1 lit.a RODO),

 4. wypełniając obowiązki prawne ciążące na ASBUD s.j. (art.6 ust.1 lit.c RODO),

 5. jeśli poprosimy Państwa o zgodę na przetwarzanie danych osobowych – w celu wskazanym przy proszeniu o taką zgodę (art.6 ust.1 lit.a RODO).

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże
w zależności od okoliczności odmowa udostępniania danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np.
kontakt z Państwem lub wykonanie usługi. Z kolei w zakresie danych osobowych, co do których poprosimy Państwa o zgodę – ich podanie będzie w pełni dobrowolne i uzależnione od Państwa uznania.

2. Odbiorcami Państwa danych osobowych, czyli podmiotami którym możemy udostępnić Państwa dane, mogą być:

a) podmioty współpracujące z nami i wspierające ASBUD s.j. w zapewnieniu jej funkcjonowania (tzw. procesorzy, którzy będą przetwarzać dane osobowe w celach wyznaczonych przez nas)

b) inni administratorzy, którym – w określonych sytuacjach – możemy udostępnić Państwa dane osobowe. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być zatem podmioty, które dostarczają oprogramowanie niezbędne do przetwarzania danych oraz systemy chmurowe, w których przechowywane są dane, zapewniają usługi informatyczne, telekomunikacyjne, prawne, ubezpieczniowe, konsultingowe, audytorskie, pocztowe czy kurierskie oraz podmioty przy współpracy z którymi realizujemy usługi dla Państwa tj.: podmioty udzielające kredyty, dostawcy towarów i usług.

3. Dane osobowe nie będą przez nas przekazywane poza teren Unii Europejskiej /Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4. Dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio:

 1. do czasu zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów ASBUD s.j. jako administratora danych,

 2. do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych,

 3. do upływu czasu w którym ASBUD s.j. jest prawnie zobowiązany do kontynuwania przetwarzania (w szczególności przechowywania) danych osobowych,

 4. do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych,

 5. do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli odbywa się ono wyłacznie na podstawie udzielonej zgody.

5. Zapewniamy realizację Państwa praw wynikających z RODO – na zasadach określonych w RODO przysługuje Państwu: prawo dostępu do danych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo wnisienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie (cofnięcie takie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Wszystkie wskazane prawa mogą Państwo zrealizować dostarczając nam pisemne żądanie lub kontaktując się z nami mailowo pod adresem

Mają Państwo taże prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie, że przetwarzając dane osobowe ASBUD s.j. narusza przepisy RODO. Organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.